Ἁγιορείτικα

Α) Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές

Τίτλος Τιμή  
1-Ἰωακείμ Ἁγιαννανίτης 3.50 €
2-Ἀθανάσιος Γρηγοριάτης 3.50 €
3-Καλλίνικος ὁ ἡσυχαστής 3.50 €
4-Δανιήλ Κατουνακιώτης 3.50 €
5-Ἰσαάκ Διονυσιάτης 3.50 €
6-Σάββας ὁ πνευματικός 3.50 €
7-Ἰγνάτιος ὁ πνευματικός 3.50 €
8-Κοδρᾶτος Καρακαλληνός 3.50 €
9-Φιλάρετος Κωνσταμονίτης 3.50 €
10-Γεράσιμος Μενάγιας 3.50 €

Β) Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας - Νοσταλγικές ἀναμνήσεις 13.00 €
Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας - Νοσταλγικές ἀναμνήσεις (δεμένο) 15.00 €

Πατερικά

Α) Κείμενα-Μεταφράσεις

Τίτλος Τιμή  
Κλῖμαξ (κείμενο-μετάφραση) 21.00 €
Κλῖμαξ (μετάφραση) 13.00 €
Ἐγκώμιον εἰς τόν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἐφραίμ 3.00 €
Ἀββάς Ἀμμωνάς (Διηγήσεις-Ἐπιστολές-Διδασκαλίες) 4.00 €
Κεφάλαια ὠφέλιμα 4.00 €
Μικρός Εὐεργετινός 24.00 €
Κοινοβιακές διατυπώσεις 3.00 €
Λόγος εἰς τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου 3.50 €

Β) Διασκευές

Τίτλος Τιμή  
Ἡ ἄσκηση στή ζωή μας 3.50 €
Θέματα ζωῆς-Α΄ 6.50 €
Θέματα ζωῆς-Β΄ 6.50 €
Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας 3.50 €
Μαθητεία στόν ἅγιο Νικόδημο 4.00 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Α΄ 5.50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Β΄ 5.50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Γ΄ 5.50 €

Ἁγιολογικά

Τίτλος Τιμή  
Ἕνας ἀσκητής ἐπίσκοπος 9.00 €
Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης 3.50 €
Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός 8.00 €
Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Τραπεζούντιος 6.00 €
Ἅγιοι τῆς Γεωργίας 7.00 €
Ἁγία Νίνα ἡ ἰσαπόστολος 2.00 €

Ἀνθολόγια

Τίτλος Τιμή  
Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῆς Παναγίας 6.00 €
Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῶν Ἀγγέλων 7.00 €
Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τή θεία Λειτουργία 5.50 €
Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-1 7.00 €
Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-2 7.00 €
Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι-3 7.00 €
Διηγήσεις φοβερές καί ὠφέλιμες 4.00 €
Οἱ δαίμονες καί τά ἔργα τους 15.00 €
Πνευματική ἀνθολογία 14.00 €

Ρωσικά

Α) Μορφές

Τίτλος Τιμή  
Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 12.00 €
Ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ 4.00 €
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 14.00 €
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ (δεμένο) 18.00 €
Ὁ στάρετς Παρθένιος 3.50 €
Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα 6.50 €
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης 10.00 €
Ὅσιος Ζωσιμᾶς τῆς Σιβηρίας 8.00 €
π. Ἀρσένιος-1 6.00 €
π. Ἀρσένιος-2 6.00 €
Ἱερομάρτυς Ἀνδρόνικος ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918) 5.00 €
Ἅγιοι κατάδικοι - Ρῶσοι ἱερομάρτυρες καί ὁμολογητές τοῦ 20οῦ αἰ. 15.00 €

Β) Κείμενα

Τίτλος Τιμή  
Πορεία πρός τόν οὐρανό 6.00 €
Ὁ οὐρανός στή γῆ 3.50 €
Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν 5.50 €
Πνευματικό ἀλφάβητο 3.50 €
Κρίνα τοῦ ἀγροῦ 4.00 €
Πνευματικές νουθεσίες 6.00 €
Μητέρα πρόσεχε! 3.50 €
Πρός τίς ἀδελφές μοναχές 4.00 €
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα 14.00 €
Τό ὁδοιπορικό ραβδί 3.50 €
Στοχασμοί στή θεία Λειτουργία 5.50 €
Χειραγωγία στήν πνευματική ζωή 6.00 €
Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς 9.00 €
Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα χριστιανῶν 6.00 €

Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου

Τίτλος Τιμή  
1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α΄ 13.00 €
1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες A΄(δεμένο) 17.00 €
2. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Β΄ 13.00 €
2. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Β΄(δεμένο) 17.00 €
3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄ 13.00 €
3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄(δεμένο) 17.00 €
4. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Δ΄ 13.00 €
4. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Δ΄(δεμένο) 17.00 €
5.Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο 13.00 €
5.Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο (δεμένο) 17.00 €
6.Λόγος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο καί τόν ἅδη―Λόγος γιά τόν ἄνθρωπο (δεμένο) 17.00 €
6.Λόγος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο καί τόν ἅδη―Λόγος γιά τόν ἄνθρωπο 13.00 €
7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄ 13.00 €
7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄(δεμένο) 17.00 €
8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄ 13.00 €
8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄(δεμένο) 17.00 €
9.Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄ 13.00 €
9.Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄(δεμένο) 17.00 €
10.Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄ 13.00 €
10.Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄(δεμένο) 17.00 €

Λειτουργικά

Τίτλος Τιμή  
Πρός Κύριον (προσευχητάριον) 2.50 €
Ἐγκόλπιον θείας Λειτουργίας (ἑλληνοσλαβονικό) 4.00 €
Παρακλητικός κανών εἰς τόν ὅσιον Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 2.00 €
Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 5.00 €
Τά ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου-Μετά τῶν στίχων τοῦ 118ου Ψαλμοῦ 3.00 €

Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ἱερά Μονή Παρακλήτου (φωτογραφικό λεύκωμα) 38.00 €
Πῶς θά σωθοῦμε 6.00 €
Θησαυρός μετανοίας 9.00 €
Τό λουτρό τῆς ψυχῆς 0.70 €
Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς 0.70 €
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ (Κάρτα δίπτυχη) 0.80 €

Στη ρωσική γλώσσα

Τίτλος Τιμή  
Новый Завет (славян.-русск.) / Ἡ Καινή Διαθήκη (σλαβ.-ρωσ.)-1 15.00 €
Новый Завет (славян.-русск.) / Ἡ Καινή Διαθήκη (σλαβ.-ρωσ.)-2 18.00 €
Святое Евангелие от Иоанна / Τό κατὰ Ἰωάννην Ἅγιον Εὐαγγέλιον 3.00 €
Лестбица / Κλῖμαξ 11.00 €
Древний Патерик / Τό Γεροντικό 13.00 €
Жизнь Иисуса Христа / Ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 6.50 €
Наставление / Διδασκαλίες 5.00 €
Поучения / Διδαχές 11.00 €
Мысли о Богослужении / Σκέψεις στή θεία λατρεία 5.50 €
Историческое, догматическое и таинственное изяснение на Божественную Литургию / Ἱστορική, δογματική καί μυστική ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 15.00 €
Преподобный Серафим Саровский / Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 2.50 €
Преп. Варлаам и Иоасаф / Ὅσιοι Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ 3.50 €
Св. семь Отроков / Ἅγιοι ἑπτά παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ 3.00 €
Св. Николай Чудотворец / Ἅγιος Νικόλαος ὁ θαυματουργός 3.50 €
Св. Великомученик Георгий / Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος 2.50 €
Св. Евстафий Плакида / Ἅγιος Εὐστάθιος Πλακίδας 2.00 €
Св. Иоанн Руский / Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος 3.00 €
«Господи и Владыко живота моего» / «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» 3.50 €
Правда об Унии / Ἡ ἀλήθεια γιά τήν Οὐνία 2.50 €
Молитва Иисусова / Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ 0.70 €
Краткий Молитвослов / Μικρό Προσευχητάριο 0.70 €
О православной вере (краткий катихизис) / Ἡ ὀρθόδοξη πίστη (μικρή κατήχηση) 3.00 €
Против Лжеучителей / Κατά ψευδοδιδασκάλων 2.50 €
О православном воспитании детей / Ἡ ὀρθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν 3.00 €
О Крестном знамении / Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 0.00 €
В помощь кающимся / Βοήθημα ἐξομολογουμένου 0.00 €
Советы Старца / Συμβουλές Γέροντος 0.00 €
Молитва последних оптинских Цтарцев / Προσευχή τῶν Πατέρων τῆς Ὄπτινα 0.00 €

Στη δανική γλώσσα

Τίτλος Τιμή  
Synaxariet 138.00 €

Φυλλάδια

Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων

Τίτλος Τιμή  
01. Μήν κατακρίνεις 0.05 €
02. Κενοδοξία, ὑπερηφάνεια καί ταπεινοφροσύνη 0.05 €
03. Σταχυολογήματα 0.05 €
04. Ἡ ἀπροσδόκητη καταιγίδα 0.05 €
05. Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας 0.05 €
06. Ἀληθῶς Ἀνέστη 0.05 €
07. Ὁ Παράκλητος 0.05 €
08. Ἡ μετάνοια 0.05 €
09. Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 0.05 €
10. Ἡ νηστεία 0.05 €
11. Ἡ διάκριση 0.05 €
12. Ἡ Δευτέρα Παρουσία 0.05 €
13. Ὅταν σέ ἀδικοῦν 0.05 €
14. Ἰωνᾶς καί Νινευΐτες 0.05 €
15. Χριστός γεννᾶται 0.05 €
16. «Εἰς Εὐτρόπιον» 0.05 €
17. Οἱ κυριότερες ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου 0.05 €
18. Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια 0.05 €
19. Ἡ μαγεία 0.05 €
20. Ἡ βλασφημία 0.05 €
21. Διδαχές 0.05 €
22. Ἡ ἀγάπη 0.05 €
23. Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 0.05 €
24. Ἡ γνωριμία μέ τόν Θεό 0.05 €
25. Ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 0.05 €
26. Ἡ ὠφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα 0.05 €
27. Ἡ φιλοπτωχία 0.05 €
28. Ὁ δεκάλογος τοῦ χριστιανικοῦ νόμου 0.05 €
29. Ἡ προσευχή 0.05 €
30. Ὁ ἐκκλησιασμός 0.05 €
31. Τό ποτήρι τῶν θλίψεων 0.05 €
32. Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου 0.05 €
33. Τά πονηρά πνεύματα 0.05 €
34. Ὁ πνευματικός νόμος 0.05 €

Β) Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ὁ Οἰκουμενισμός 0.10 €
Ὁ Παπισμός 0.15 €
Ὁ πόνος τοῦ Μακρυγιάννη 0.10 €
Νά ξεχωρίζουμε ἀπό τούς ἄλλους; 0.05 €
Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 0.05 €
Συμβουλές Γέροντος 0.05 €
Βοήθημα ἐξομολογουμένου 0.03 €
Προσευχή τῶν Πατέρων τῆς Ὄπτινα 0.00 €

Τιμοκατάλογος

Καλάθι

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Σύνδεση χρήστη