Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄

8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
Κατηγορία: Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου
Αριθμός σελίδων: 376
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 1η-2016
Σχήμα: 14Χ20,5
ISBN: 978-960-9626-52-1
Τιμή: 13,00 €
Τιμή / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Περιγραφή

(Ἀπόσπασμα ἀπό τή «Διδαχή …γιά τά θαύματα καί τά σημεῖα»)

Oἱ ἄνθρωποι ἔχασαν τήν εὐλάβεια καί τόν σεβασμό πρός καθετί τό ἱερό, καθώς ἐπίσης καί τήν ταπείνωση, πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά αἰσθάνεται ἀνάξιος ὄχι μόνο νά ἐπιτελεῖ ἀλλά καί νά βλέπει ἁπλῶς θαύματα. Ἔτσι, σήμερα διψοῦν γιά θαύματα ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Μεθυσμένοι ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, τήν αὐτοπεποίθηση καί τήν ἄγνοια, τρέχουν ἀπρόσεκτα, ἀπερίσκεπτα καί παράτολμα σέ καθετί τό θαυματουργικό. Δέν ἀρνοῦνται, μάλιστα, νά λάβουν μέρος καί οἱ ἴδιοι στήν ἐπιτέλεση θαυμάτων· τό ἀποφασίζουν χωρίς σκέψη. Αὐτή ἡ τάση εἶναι ἐπικίνδυνη περισσότερο ἀπό ποτέ. Γιατί πλησιάζουμε σταδιακά στήν ἐποχή πού θ’ ἀρχίσουν νά γίνονται πολυάριθμα καί ἐκπληκτικά θαύματα, θαύματα πού θά πλανήσουν καί θά σύρουν στήν ἀπώλεια τούς σαρκικούς ἀνθρώπους.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ὁμιλία τή ΙΓ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

γιά τήν αἰτία τῆς ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό…7

Ὁμιλία τήν ΚΒ´ Κυριακή (Ε΄ Λουκᾶ)

γιά τόν πλούσιο καί τόν φτωχό…33

Λόγος τήν Τρίτη τῆς ΚΓ´ Ἑβδομάδας (ΣΤ΄ Λουκᾶ)

γιά τήν Κυριακή Προσευχή…52

Α´ Διδαχή τήν ΚΕ´ Κυριακή (Η΄ Λουκᾶ)

γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό…73

Β´ Διδαχή τήν ΚΕ´ Κυριακή (Η΄ Λουκᾶ)

γιά τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον…88

Διδαχή τήν ΚΣΤ´ Κυριακή (Θ΄ Λουκᾶ)

γιά τήν πλεονεξία…95

Διδαχή τή Δευτέρα τῆς ΚΖ´ Ἑβδομάδας (Ι΄ Λουκᾶ)

γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ…101

Διδαχή τήν ΚΖ´ Κυριακή (Ι΄ Λουκᾶ)

στό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας…112

Διδαχή τήν ΚΗ´ Κυριακή (ΙΑ΄ Λουκᾶ)

στό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας…123

Διδαχή τήν ΚΘ´ Κυριακή (ΙΒ΄Λουκᾶ)

γιά τήν εὐχαριστία καί τή δοξολογία τοῦ Θεοῦ…130

Διδαχή τή Δευτέρα τῆς Λ´ Ἑβδομάδας (ΙΓ΄ Λουκᾶ)

γιά τά θαύματα καί τά σημεῖα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…144

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ…147

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ…177

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ…191

Διδαχή τήν Λ´ Κυριακή (ΙΓ΄ Λουκᾶ)

γιά τή σωτηρία καί τήν τελειότητα…201

Διδαχή τήν ΛΑ´ Κυριακή (ΙΔ΄ Λουκᾶ)

στό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας καί τή μυστική σημασία του…211

Διδαχή τήν ΛΒ´ Κυριακή (ΙΕ΄ Λουκᾶ)

γιά τόν Ζακχαῖο…225

Διδαχή τό Σάββατο τῆς ΛΓ´ Ἑβδομάδας (ΙΣΤ΄ Λουκᾶ)

γιά τήν προσευχή…232

Διδαχή στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στίς Θεομητορικές

Ἑορτές, γιά τούς σωματικούς καί τούς ψυχικούς ἀγῶνες…245

Λόγος στά θυρανοίξια τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου

τοῦ Προδρόμου, κοντά στή Σταυρούπολη τοῦ Καυκάσου…255

Διδαχή πρός τόν λαό γιά τή σωτηρία

σέ μιά ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν ἐπαρχία…266

Ὁμιλία γιά τό ὅτι ἡ ἀληθινή μετάνοια

προϋποθέτει ἀπόρριψη τῆς ἐπάρσεως…284

Ἔκθεση τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

γιά τή Θεομήτορα…307

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ…367