Ἡλιοτρόπιο

Ἡλιοτρόπιο

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός, Μητροπολίτης Τομπόλσκ
Κατηγορία: Β) Κείμενα
Βιβλιοδεσία: μαλακή μέ αὐτιά
Έκδοση: 2η-2019
Σχήμα: 13Χ20,5
ISBN: 978-960-9626-67-5
Τιμή: 5,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Μιά ἐπιτομή τοῦ πιό σημαντικοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θαυματουργοῦ, μητροπολίτου Τομπόλσκ (†1715), τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ταύτιση τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος συγγραφέας προσπαθεῖ μέ πολλά βιβλικά παραθέματα νά τονίσει ὅτι ὁ βαθμός τῆς προόδου μας στήν πνευματική ζωή ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό τό μέτρο τῆς ὑποταγῆς τῆς προσωπικῆς θελήσεώς μας στό θεῖο θέλημα. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τό φυτό ἡλιοτρόπιο, τό ὁποῖο διαθέτει μιά καταπληκτική φυσική ἰδιότητα: Ὅλη τήν ἡμέρα στρέφει ἀδιάκοπα τό ἄνθος του πρός τόν ἥλιο, παρακολουθώντας τον ἀπό τήν ἀνατολή ὥς τή δύση του. Αὐτό τό κάνει ἀκόμα καί ὅταν ὁ οὐρανός εἶναι συννεφιασμένος. Ἄν θεωρήσουμε ἀλληγορικά ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἥλιος, τότε ἡ προσωπική μας θέληση πρέπει νά μοιάσει στό ἡλιοτρόπιο: Νά ἀκολουθεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διαρκῶς, τόσο στίς ἡλιόλουστες μέρες τῆς ἐπίγειας εὐτυχίας ὅσο καί στίς συννεφιασμένες μέρες τῶν δοκιμασιῶν καί τῶν θλίψεων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5

Γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς… 9

Ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος γιά τόν Θεό…    12

Τί παραχωρεῖ ὁ Θεός, πῶς τό παραχωρεῖ καί γιατί τό   παραχωρεῖ… 18

Τά κρίματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξερεύνητα… 23

Πῶς μποροῦμε νά γνωρίζουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σ’ ὅλα μας τά ἔργα… 32

Πότε ἡ ἀνθρώπινη θέληση μπορεῖ νά ταυτιστεῖ μέ τό θεῖο θέλημα… 39

Ὑποδείγματα ὑποταγῆς στό θεῖο θέλημα… 51

Τά γνωρίσματα τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ… 55

Ὁ θαυματουργός μοναχός… 68

Ἡ μεγαλύτερη θυσία… 73

Ἡ ταύτιση τῆς ἀνθρωπίνης θελήσεως μέ τή θεία ἐξασφαλίζει τήν οὐράνια μακαριότητα ἀπό τήν παρούσα ζωή… 79

Πνευματικοί στόχοι… 81

Ἕνα διδακτικό παράδειγμα γιά τούς ἀνθρώπους πού δέν ὑποτάσσονται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ… 89

Ἡ ταύτιση τῆς ἀνθρωπίνης θελήσεως μέ τή θεία δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ χωρίς βέβαιη ἐλπίδα στόν Θεό… 96

Ποιά πεποίθηση στόν Θεό εἶχαν οἱ ἅγιοι… 101

Τά δῶρα τοῦ Θεοῦ στούς πιστούς ὑπηρέτες Του… 112

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ στίς καθημερινές μας ἀνάγκες… 116

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τούς δικαίους… 119

Ἐπίλογος… 124