Κρίνα τοῦ ἀγροῦ

Κρίνα τοῦ ἀγροῦ

Συγγραφέας: Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ
Κατηγορία: Β) Κείμενα
Αριθμός σελίδων: 136
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 7η-2012
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-99626-6-7
Τιμή: 5,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Σαραντατέσσερα κεφάλαια γιά τήν πνευματική καί ἰδιαίτερα τήν ἀσκητική-ἡσυχαστική ζωή, γραμμένα ἀπό τόν περίφημο Μολδαβό ὅσιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκυ (1722-1794). Συμπυκνώνουν, μέ χαριτωμένη ἁπλότητα ἀλλά καί ψυχογνωστική διεισδυτικότητα, τή μακραίωνη ὀρθόδοξη ἀσκητική παράδοση ― τή νηπτικότητα τῶν φιλοκαλικῶν Πατέρων, τή θρηνητικότητα τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, τή διάκριση τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ, τή χάρη τοῦ ἀββᾶ Ἡσαΐα, τό βάθος τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5

Εἰσαγωγή… 13

  1. Σύντομη ἔκθεση τῶν λογισμῶν πού ὁδηγοῦν σέ μετάνοια… 19

  2. Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς ὀλιγοψυχίας, τῆς ραθυμίας καί τῆς ἀδυναμίας… 24

  3. Διδαχή προτρεπτική σέ συντριβή, ἡ ὁποία ξεριζώνει ὅλη τήν ἔπαρση καί τήν

      ὑπερηφάνεια τοῦ ἀνθρώπου καί μεταβάλλειτήν ψυχή σέ πηγή δακρύων… 25

  4. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Πῶς μπορεῖ νά γνωρίζει κανείς ἄν ἔχει ἀποκτήσει τήν τέλεια χάρη…31

  5. Ψυχικές καί σωματικές αἰσθήσεις. Οἱ ἀρετές. Ἀπό ποιές ἀρετές γεννιοῦνται ἄλλες…33

  6. Οἱ μεγάλες καί θεμελιώδεις ἀρετές. Ὅποιος ἐκπληρώνει αὐτές τίς ἀρετές,

      κερδίζει καί ὅλες τίς ἄλλες. ― Ἡ πίστη… 34

  7. Ἡ ἀγάπη… 35

  8. Ἡ νηστεία… 35

  9. Ἡ ἐγκράτεια… 39

10. Ἡ ἀγρυπνία… 40

11. Ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ… 41

12. Ἡ ταπείνωση καί τό ταπεινό φρόνημα… 42

13. Ἡ ἡσυχία καί ἡ σιωπή… 43

14. Ἡ ἀκτημοσύνη… 44

15. Ἡ διάκριση… 44

16. Τά πάθη καί οἱ ὀλέθριες ἀδυναμίες. Ποιά πάθη γεννοῦν ἄλλα… 45

17. Τά σαρκικά πάθη. Τί τά προκαλεῖ καί πῶς μποροῦν νά κατανικηθοῦν… 48

18. Πορεία μέ προσοχή… 49

19. Σύντομος λόγος γιά τά ψυχικά καί τά σωματικά πάθη… 50

20. Ἡ ἀπάθεια… 52

21. Ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τῆς ψυχῆς… 53

22. Ὁ σκοτισμός τοῦ νοῦ… 56

23. Ἡ νήψη… 57

24. Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, πού σύντομα φέρνει τή χάρη στήν ψυχή καί εὔκολα τή σώζει… 61

25. Ἀπαλλαγή ἀπό κάθε μέριμνα… 64

26. Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή… 67

27. Τέσσερις ἀρετές δεμένες πάντα μεταξύ τους… 68

28. Δέν πρέπει νά παραδινόμαστε σέ ὑπέρμετρες μέριμνες, ἀλλά νά φροντίζουμε γιά τήν ἐσωτερική μας

      κατάσταση καί νά προσευχόμαστε ἀδιάλειπτα στό Θεό… 71

29. Πῶς διατηρεῖται ἡ νήψη. Ἀπό τί προκαλοῦνται ἡ ὑπνηλία καί ἡ ψύχρανση τοῦ λογισμοῦ μας,

     πού σβήνουν τήν ἱερή θερμότητα τῆς ψυχῆς καί τόν πόθο τοῦ Θεοῦ… 79

30. Ὁ ὕπνος. Πῶς θά πολεμήσει τόν ὕπνο αὐτός πού θέλει νά ἀγωνιστεῖ

      τόν καλόν ἀγώνα γιά τό Θεό στήν ἐρημιτική ζωή… 81

31. Πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί ὅταν λέμε προσευχές καί ψαλμούς… 88

32. Ἡ σύγχυση καί οἱ δαιμονικές φοβίες… 90

33. Ὀφείλουμε νά ὑπομένουμε κάθε κακολογία, ὀνειδισμό καί πικρία… 92

34. Ὀφείλουμε νά ὑπομένουμε κάθε θλίψη… 97

35. Ἡ πολυμορφία τῶν δαιμονικῶν πολέμων, καί πῶς νά ἐμποδίζουμε
      τήν εἴσοδο τῶν λογισμῶν καί τῶν ἐπιθυμιῶν… 102

36. Οἱ διάφορες θλίψεις καί προσβολές τῶν δαιμόνων… 111

37. Ἡ κατάσταση τοῦ φόβου… 117

38. Τί φοβοῦνται περισσότερο οἱ δαίμονες… 119

39. Μερικές ἐκλεκτές ἁγιοπατερικές ὑποθῆκες γιά σημαντικά ζητήματα… 120

40. Τί εἶναι μοναχός… 124

41. Τό κέρδος ἀπό τήν ἀποταγή τοῦ κόσμου… 125

42. Τί προέρχεται ἀπό τό Θεό καί τί ἀπό τόν ἐχθρό… 130

43. Ἡ ἀκλόνητη πίστη… 132

44. Παραίνεση… 133

45. Ἐπίλογος… 134