Πορεία πρός τόν οὐρανό

Πορεία πρός τόν οὐρανό

Συγγραφέας: Ἅγιος Τύχων ἀρχιεπίσκοπος Βορονέζ καί Ζαντόνσκ
Κατηγορία: Β) Κείμενα
Αριθμός σελίδων: 208
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Έκδοση: 18η-2015
Σχήμα: 14x21
ISBN: 978-960-9626-37-8
Τιμή: 7,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Ἕνα βιβλίο ἀπαράμιλλης πνευματικότητος, γραμμένο μέ ἁπλότητα, χάρη καί πειστικότητα ἀπό τόν «Χρυσόστομο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας» ἅγιο Τύχωνα τοῦ Ζαντόνσκ (1724-1783). Στίς σελίδες του κάθε χριστιανός, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία, τή μόρφωση, τό φύλο ἤ τό ἐπάγγελμά του, θά συναντήσει τόν ἑαυτό του, τά προβλήματά του καί τή λύση τους. Ἔργο θεμελιωμένο στόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων Του, πλούσιο σέ κατανυκτικές σκέψεις, πού συντελοῦν καί καθοδηγοῦν στή διαρκή πνευματική ἀνάβαση καί στήν ἕνωση μέ τόν Κύριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικά… 5
Α΄ - Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Γιατί ἀγαπᾶμε τό Θεό… 19
    Τά σημάδια τῆς ἀγάπης πρός τό Θεό… 23
    Γιά νά θυμᾶσαι τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ… 28
    Εὐλάβεια πρός τό Θεό… 32
    Ὁ γραπτός λόγος τοῦ Θεοῦ… 35
    Ὁ ἔμφυτος νόμος τοῦ Θεοῦ… 37
Β΄ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
    Τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας… 45
    Τό ἅγιο Βάπτισμα… 50
    Ἀπαρνήσεις καί ὑποσχέσεις… 52
    Οἱ ἁμαρτίες μετά τό Βάπτισμα… 55
    Ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς… 59
    Ὁ Λυτρωτής… 62
    «Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτὸν»… 65
Γ΄ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
    Ἡ σάρκα καί τό πνεῦμα… 75
    Αὐτοεξέταση… 80
    Ἐσωτερική ἔρευνα… 82
    Ἡ ἁμαρτία… 86
    Τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας… 91
    Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας… 94
    Ἡ ὑπερηφάνεια… 98
    Ἁμαρτήματα τῆς γλώσσας… 102
    Ἀπόφευγε τήν πολυτέλεια… 106
    Μακριά ἀπό τή μέθη… 107
    Τό μίσος… 110
    Ἡ ἀγάπη… 115
    Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ… 119
    Μνήμη τοῦ θείου Πάθους… 121
    Μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ… 123
Δ΄ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
    Προϊστάμενοι… 129
    Ὑφιστάμενοι… 134
    Ποιμένες… 136
    Ποιμαινόμενοι… 142
    Σύζυγοι… 145
    Γονεῖς… 148
    Παιδιά… 153
    Πλούσιοι… 157
    Ἔμποροι… 159
    Ἐργοδότες καί ἐργάτες… 160
    Ἡ συγγνώμη… 161
    Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή… 170
Ε΄ - ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
    Ἀτενίζοντας τόν οὐρανό… 177
    Ὁ θάνατος… 180
    Οἱ ἀπειλές τοῦ Θεοῦ… 183
    Τό φοβερό δικαστήριο… 188
    Ἡ αἰωνιότητα… 196
    «Ἑνός ἐστι χρεία»… 198