Ἁγιορείτικα

Α) Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές

Τίτλος Τιμή  
1. Ἰωακείμ Ἁγιαννανίτης 3,50 €
2. Ἀθανάσιος Γρηγοριάτης 3,50 €
3. Καλλίνικος ὁ ἡσυχαστής 3,50 €
4. Δανιήλ Κατουνακιώτης 3,50 €
5. Ἰσαάκ Διονυσιάτης 3,50 €
6. Σάββας ὁ πνευματικός 3,50 €
7. Ἰγνάτιος ὁ πνευματικός 3,50 €
8. Κοδρᾶτος Καρακαλληνός 3,50 €
9. Φιλάρετος Κωνσταμονίτης 3,50 €
10. Γεράσιμος Μενάγιας 3,50 €

Β) Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας - Νοσταλγικές ἀναμνήσεις 15,00 €

Πατερικά

Α) Κείμενα-Μεταφράσεις

Τίτλος Τιμή  
Κλῖμαξ (κείμενο-μετάφραση) 25,00 €
Κλῖμαξ (μετάφραση) 15,00 €
Ἐγκώμιον εἰς τόν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἐφραίμ 3,00 €
Ἀββάς Ἀμμωνάς (Διηγήσεις-Ἐπιστολές-Διδασκαλίες) 4,50 €
Κεφάλαια ὠφέλιμα 4,50 €
Μικρός Εὐεργετινός 28,00 €
Κοινοβιακές διατυπώσεις 3,00 €
Λόγος εἰς τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου 4,00 €

Β) Διασκευές

Τίτλος Τιμή  
Ἡ ἄσκηση στή ζωή μας 4,00 €
Θέματα ζωῆς-Α΄ 7,00 €
Θέματα ζωῆς-Β΄ 7,00 €
Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας 4,00 €
Μαθητεία στόν ἅγιο Νικόδημο 5,50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Α΄ 5,50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Β΄ 5,50 €
Ἡ φωνή τῶν Πατέρων-Γ΄ 5,50 €
Μαθήματα ζωῆς ἀπό τόν ἀββά Δωρόθεο 5,00 €

Ρωσικά

Α) Μορφές

Τίτλος Τιμή  
Ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ 4,00 €
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 16,00 €
Ὁ στάρετς Παρθένιος 4,00 €
Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα 6,50 €
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης 12,00 €
Ὅσιος Ζωσιμᾶς τῆς Σιβηρίας 9,00 €
π. Ἀρσένιος-1 7,00 €
π. Ἀρσένιος-2 7,00 €
Ἱερομάρτυς Ἀνδρόνικος ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918) 5,00 €
Ἅγιοι κατάδικοι - Ρῶσοι ἱερομάρτυρες καί ὁμολογητές τοῦ 20οῦ αἰ. 15,00 €
Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 12,00 €

Β) Κείμενα

Τίτλος Τιμή  
Πορεία πρός τόν οὐρανό 7,00 €
Ὁ οὐρανός στή γῆ 4,00 €
Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν 6,00 €
Πνευματικό ἀλφάβητο 4,00 €
Κρίνα τοῦ ἀγροῦ 5,00 €
Πνευματικές νουθεσίες 7,00 €
Μητέρα πρόσεχε! 4,00 €
Πρός τίς ἀδελφές μοναχές 4,00 €
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα 14,00 €
Τό ὁδοιπορικό ραβδί 4,00 €
Στοχασμοί στή θεία Λειτουργία 6,00 €
Χειραγωγία στήν πνευματική ζωή 7,00 €
Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς 10,00 €
Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα χριστιανῶν 7,00 €
Ἡλιοτρόπιο 5,00 €
Ἀσκητικά ἔργα 7,00 €
Ἕνα μόνο χρειάζεται 7,00 €

Γ) Ἔργα Ἁγίου Ἰγνατίου

Τίτλος Τιμή  
1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α΄ 13,00 €
1. Ἀσκητικές ἐμπειρίες A΄(δεμένο) 17,00 €
2. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Β΄ 13,00 €
2. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Β΄(δεμένο) 17,00 €
3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄ 13,00 €
3. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Γ΄(δεμένο) 17,00 €
4. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Δ΄ 13,00 €
4. Ἀσκητικές ἐμπειρίες Δ΄(δεμένο) 17,00 €
5. Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο 13,00 €
5. Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο (δεμένο) 17,00 €
6. Λόγος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο καί τόν ἅδη―Λόγος γιά τόν ἄνθρωπο (δεμένο) 17,00 €
6. Λόγος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο καί τόν ἅδη―Λόγος γιά τόν ἄνθρωπο 13,00 €
7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄ 13,00 €
7. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Α΄(δεμένο) 17,00 €
8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄ 13,00 €
8. Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β΄(δεμένο) 17,00 €
9. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄ 13,00 €
9. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό Α΄(δεμένο) 17,00 €
10. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄ 13,00 €
10. Προσφορά στόν σύγχρονο μοναχισμό B΄(δεμένο) 17,00 €

Φυλλάδια

Α) Ἡ φωνή τῶν Πατέρων

Τίτλος Τιμή  
01. Μήν κατακρίνεις 0,05 €
02. Κενοδοξία, ὑπερηφάνεια καί ταπεινοφροσύνη 0,05 €
03. Σταχυολογήματα 0,05 €
04. Ἡ ἀπροσδόκητη καταιγίδα 0,05 €
05. Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας 0,05 €
06. Ἀληθῶς Ἀνέστη 0,05 €
07. Ὁ Παράκλητος 0,05 €
08. Ἡ μετάνοια 0,05 €
09. Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 0,05 €
10. Ἡ νηστεία 0,05 €
11. Ἡ διάκριση 0,05 €
12. Ἡ Δευτέρα Παρουσία 0,05 €
13. Ὅταν σέ ἀδικοῦν 0,05 €
14. Ἰωνᾶς καί Νινευΐτες 0,05 €
15. Χριστός γεννᾶται 0,05 €
16. «Εἰς Εὐτρόπιον» 0,05 €
17. Οἱ κυριότερες ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου 0,05 €
18. Ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια 0,05 €
19. Ἡ μαγεία 0,05 €
20. Ἡ βλασφημία 0,05 €
21. Διδαχές 0,05 €
22. Ἡ ἀγάπη 0,05 €
23. Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 0,05 €
24. Ἡ γνωριμία μέ τόν Θεό 0,05 €
25. Ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 0,05 €
26. Ἡ ὠφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα 0,05 €
27. Ἡ φιλοπτωχία 0,05 €
28. Ὁ δεκάλογος τοῦ χριστιανικοῦ νόμου 0,05 €
29. Ἡ προσευχή 0,05 €
30. Ὁ ἐκκλησιασμός 0,05 €
31. Τό ποτήρι τῶν θλίψεων 0,05 €
32. Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου 0,05 €
33. Τά πονηρά πνεύματα 0,05 €
34. Ὁ πνευματικός νόμος 0,05 €
35. Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό 0,05 €
36. Ἡ ὑπομονή 0,05 €
37. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 0,05 €
38. Ἡ Κυριακή Προσευχή 0,05 €

Β) Διάφορα

Τίτλος Τιμή  
Ὁ Οἰκουμενισμός 0,15 €
Ὁ Παπισμός 0,20 €
Ὁ πόνος τοῦ Μακρυγιάννη 0,15 €
Νά ξεχωρίζουμε ἀπό τούς ἄλλους; 0,05 €
Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 0,05 €
Συμβουλές Γέροντος 0,05 €
Βοήθημα ἐξομολογουμένου 0,03 €
Προσευχή τῶν Πατέρων τῆς Ὄπτινα
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό Ρωμαίικο - Διδαχές καί Προφητεῖες 0,20 €