Ὁ στάρετς Παρθένιος

Ὁ στάρετς Παρθένιος

Author: Συλλογικό έργο
Category: Α) Figures
Page count: 104
Binding: μαλακή
Issue: 10η-2011 (ἀναθεωρημένη)
Size: 13x21
Price: 4,00 €
Price / kg:
Description

Ὁ στάρετς Παρθένιος (1790-1855) εἶναι ἕνας ἀπό τούς λαμπρούς κρίκους τῆς χρυσῆς ἁλυσίδας τῶν μεγάλων στάρτσι, πού ἀνέδειξε ἡ Κιεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρα. Ἡ βιογραφία του, γραμμένη ἁπλά καί ἀνεπιτήδευτα ἀπό ἕναν μαθητή του, ἀναδεικνύει τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς ἀσκητικῆς του μορφῆς. Μέσα σέ λίγες σελίδες περιγράφονται οἱ ἀγῶνες, τά κατορθώματα καί ἡ οὐράνια ζωή του.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 5

Πρόλογος τοῦ συγγραφέα… 9

Παιδικά καί νεανικά χρόνια… 11

Πρῶτοι ἀγῶνες… 29

Ἀξιώματα καί εὐθύνες… 39

«Τοῖς ἐρημικοῖς ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος...»… 49

Ἡ συνάντηση μέ τόν Κύριο… 71

Νουθεσίες καί ἀποφθέγματα τοῦ στάρετς Παρθενίου… 88

            Ἀρετές… 88

            Πνευματικός ἀγώνας…  89

            Πάθη… 90

            Ἡ τακτική τοῦ διαβόλου… 91

            Μοναχική ζωή… 92

            Πνευματική ἐπαγρύπνηση… 93

            Θεία χάρη… 96

            Παρουσία καί πρόνοια τοῦ Θεοῦ… 96

            Εἰρήνη… 98

            Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος… 99

            Ἡσυχία καί προσευχή… 99

            Ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν… 101