Synaxariet

Synaxariet

Author: Munken Fotius (Ole Fr. Stjernfelt) (†)
Category: In the Danish Language
Page count: I-IV bind, 2896 sider
Binding: hårdt
Issue: 1e-2013
Size: 14.5x21.5 cm
ISBN: 978-960-9626-22-4
Price: 130,00 €
Price / kg:
Description

Beskrivelse.
Udarbejdet af Munkepræsten Macarius af Simono-Petra-Klosteret. Oversat til Dansk af Munken Fotius (Ole Fr. Stjernfelt) af Paracletens Kloster. (2936 Sider)

Et synaxarium kan oversættes ved en helgenbeskrivelse; liv og i en række tilfælde mirakler. som tilskrives en person, der er blevet kanoniseret som en helgen.
I fire meget smukt indbundne bind er for hver af årets dage beskrivelser af helgener, som har relation til dagene. Hvert bind omfatter et kvartal.
Bind IV har et alfabetisk navneregister over de helgener, som er blevet grundigt bekrevet, og tillige er deres dag eller dage nævnt.
De enkelte bind kan transporteres uden at blive beskadiget, idet der er vedlagt et særligt skånebind, som passer til hver af værkets fire dele.
Det fornemme værk er forsynet med omfattende fodnoter til uddybning af og forklaring på forhold i teksten, der ikke kan formodes at være almen kendte. En mængde sort-hvide gengivelser af ikoner i relation til helgener og begivenheder medvirker til at værket er så smukt.
Endvidere er der også farvegengivelser af ikoner, der relaterer til årets største religiøse fester.