Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Author: Συλλογικό έργο
Category: Α) Figures
Page count: 232
Binding: μαλακή
Issue: 11η ἀναθεωρημένη, -2018
Size: 17x24
ISBN: 978-960-9626-66-8
Price: 12,00 €
Price / kg:
Description

 

Ἡ θαυμαστή βιογραφία τοῦ φημισμένου ἱερέα τῆς Κρονστάνδης ἁγίου Ἰωάννου (Σέργιεφ· 1829-1908), γραμμένη ἀπό τόν ἐπίσκοπο Ζήλων Ἀλέξανδρο Σεμενώφ (1890-1979). Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, φαινόμενο κληρικοῦ μέ ἀπέραντη ἱεραποστολική ἐξωστρέφεια, πού ἀνέβλυζε ἀπό μιάν ἄβυσσο ἀσκητικῆς ἐνδοστρέφειας, ἔδωσε ἕνα νέο σχῆμα στήν πνευματική ζωή τῆς ἐποχῆς του, φωτίζοντας τή σημασία τῆς καρδιακῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας τῶν θεολογικῶν ἀληθειῶν.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μιά αὐγή στόν ρωσικό βορρά… 13

Ἡ ἀρχή τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου… 30

Τό φιλανθρωπικό ἔργο… 42

Ὁ ἐμπνευσμένος παιδαγωγός… 55

Σκοτεινές ὄψεις τῆς ἐποχῆς του ― Σκέψεις γιά τήν θ. Λειτουργία… 67

Ὁ ἀνεπανάληπτος ἐξομολόγος… 84

Ἡ διακονία του στόν ναό… 94

Τό μεγαλεῖο τῆς ἱερωσύνης… 109

Φωτεινές ὄψεις τῆς ἐποχης του - Σκέψεις γιά τήν ἀλήθεια… 127

Ἐκκλησία: Ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας… 153

Τό ξεχείλισμα τῆς θείας ὡραιότητος… 168

Ἡ μοναδική συμφορά τοῦ ἀνθρωπου… 182

Ἡ πορεία πρός τό φῶς… 199

Μορφές τοῦ λυτρωτικοῦ διαλόγου… 217

Ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ ὑπομονή… 228

Οἱ σχέσεις μέ τόν πλησίον καί τόν Θεό… 241

Ὁ π. Ἰωάννης καί ἡ κοινωνική ζωή… 251

Μιά ἡμέρα τοῦ π. Ἰωάννου… 263

Τά ταξίδια του π. Ἰωάννου… 281

«Ποιμήν πασῶν τῶν Ρωσιῶν»… 296

Ἡ σημασία τῶν θαυμάτων… 319

Ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς τοῦ π. Ἰωάννου… 332

Ἡ πίστις τοῦ λαοῦ στήν προσευχή τοῦ π. Ἰωάννου… 346

Οἱ δοκιμασίες καί τό τέλος… 361