Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Πατερικόν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Author: Συλλογικό έργο
Category: Α) Figures
Page count: 304
Binding: μαλακή
Issue: 11η (ἀναθεωρημένη)-2021
Size: 16x24
ISBN: 978-960-9626-77-4
Price: 12,00 €
Price / kg:
Description

Οἱ βίοι καί τά κατορθώματα τῶν πρώτων ὁσίων οἰκιστῶν τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, πού μέ τ’ ἀσκητικά παλαίσματα, τίς πύρινες προσευχές, τίς ἐκπληκτικές θαυματουργίες καί τήν ἅγια βιοτή τους στερέωσαν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στή ρωσική γῆ. Συνταγμένο στά μέσα τοῦ 13ου αἰ., περιέχει διηγήσεις τῶν ὁσίων Νέστορος τοῦ Χρονογράφου (†1114), Πολυκάρπου, ἀρχιμανδρίτου τῆς Λαύρας (†1182) καί Σίμωνος, ἐπισκόπου Βλαντιμίρ καί Σουζντάλ (†1226). Ἕνα βιβλίο πού δέν προσφέρει στόν ἀναγνώστη τή σοφία τοῦ κόσμου τούτου, τοῦ ἀποκαλύπτει ὅμως τήν οὐράνια σοφία, τήν ἁγιοπνευματική χάρη καί τή θεία δύναμη, πού ἐνοικοῦσαν στούς ἁπλοϊκούς σπηλαιῶτες πατέρες τοῦ πρώιμου ρωσικοῦ μοναχισμοῦ. Τό κείμενο συνοδεύεται ἀπό παλιές λαϊκές γκραβοῦρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος... 5

Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦΚιέβου... 7

         ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ὅσιος Ἀντώνιος, κτίτωρ τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 15

Ὅσιος Θεοδόσιος, καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 27

Διηγήσεις γιά τόν ἱερό ναό τῆς Κοιμήσεως... 79

Ὅσιος Στέφανος, ἐπίσκοπος Βλαντιμίρ... 101

Ὅσιος Νίκων, καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 104

Ὅσιος Βαρλαάμ, καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν σπηλαίων... 109

Ὅσιος Ἐφραίμ, ἐπίσκοπος Περεγιασλάβ... 115

Ὅσιος Ἡσαΐας ὁ θαυματουργός, ἐπίσκοπος Ροστώβ... 118

Ὅσιος Δαμιανός ὁ πρεσβύτερος καί ἰαματικός... 122

Ὅσιος Ἱερεμίας ὁ προορατικός... 126

Ὅσιος Ματθαῖος ὁ προρατικός... 128

Ὅσιος Ἰσαάκιος ὁ ἔγκλειστος... 131

         ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ὅσιος Νικήτας ὁ ἔγκλειστος, ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ... 143

Ὅσιος Λαυρέντιος ὁ ἔγκλειστος... 149

Ὅσιος Ἀλύπιος ὁ εἰκονογράφος... 153

Ὅσιος Ἀγαπητός ὁ ἰαματικός καί ἀνάργυρος... 163

Ὅσιος Γρηγόριος ὁ θαυματουργός... 170

Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος... 178

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ πολύαθλος... 187

Ὅσιος Πρόχορος ὁ θαυματουργός... 192

Ὅσιοι Μᾶρκος ὁ σπηλαιώτης καί Θεόφιλος... 199

Ὅσιοι Θεόδωρος καί Βασίλειος οἱσπηλαιῶτες... 209

Ὅσιος Ποιμήν ὁ ἀσθενής... 224

Ὅσιοι Σπυρίδων καί Νικόδημος οἱ προσφοράρηδες... 233

         ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ὅσιος Εὐστράτιος ὁ νηστευτής καί μάρτυς... 239

Ὅσιος Νίκων Σουχόι... 245

Ὅσιοι Κούσκα ὁ ἱερομάρτυς καί Ποιμήν ὁνηστευτής... 251

Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ ἔγκλειστος... 253

Ὅσιος Νικόλαος Σβιατόσα, πρίγκιπας τοῦΤσερνιγώφ... 256

Ὅσιος Ἔρασμος... 264

Ὅσιος Ἀρέθας... 267

Ὅσιος Τίτος ὁ πρεσβύτερος... 271

Ὅσιος Νήφων, ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ... 274

         ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ὅσιος Νέστωρ ὁ χρονογράφος... 283

Ὅσιος Σίμων, ἐπίσκοπος Βλαντιμίρ καί Σουζντάλ... 285

Ὅσιος Πολύκαρπος, ἀρχιμανδρίτης τῶν Σπηλαίων... 287

Διήγηση γιά τήν ἀνεύρεση τοῦτιμίου λειψάνου τῆς ἁγίας Ἰουλιανῆς τῆς παρθένου... 292

Διήγηση γιά τό θαῦμα πού ἔγινε στό σπήλαιο κάποιο Πάσχα... 295

Ἐπίλογος... 297

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ... 299