Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν

Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν

Author: Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
Category: Β) Texts
Page count: 176
Binding: μαλακή
Issue: 13η-2018
Size: 14x21
Price: 6,00 €
Price / kg:
Description

Ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν ἑνός ἅγιου καί σοφοῦ Ρώσου ἱεράρχη, πού παραιτήθηκε ἀπό τήν ἐπισκοπική του ἕδρα καί ἄσκησε μιά πρωτότυπη «ταχυδρομική ποιμαντική» ἀπό τό ἀσκητικό κελλί του, στήν ἔρημο Βισένσκ, ὅπου ἔζησε ἔγκλειστος γιά 28 ὁλόκληρα χρόνια. Οἱ ἐπιστολές διακρίνονται γιά τήν ἁπλότητα καί τή ζωντάνια τους, ἀλλά καί τό ὀρθόδοξο ἦθος, τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, τήν ἁγιογραφική καί ἁγιοπατερική θεμελίωσή τους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 9
Βιογραφία τοῦ συγγραφέως… 11
    Α' Θέματα Χριστιανικῆς ζωῆς
Ποιμήν καί ποίμνιο… 17
Προσευχή… 22
Σωτηρία… 29
Μετάνοια… 31
Ἐξομολόγησις – Θ. Κοινωνία… 35
Θ. Χάρις… 38
Άγώνας… 39
Φόβος Θεοῦ… 41
Θάνατος – Αἰωνιότητα… 44
Κόσμος… 49
Πειρασμοί… 50
Ἐγωισμός – Ταπείνωσις… 58
Νῆψις… 63
Θέλημα… 67
Ὀργή… 68
Εἰρήνη… 70
Δοκιμασίες… 72
Νουθεσίες… 74
   Β' Θέματα Ὀρθοδόξου Πίστεως
Φανταστική Ζωολογία… 91
Πίστις καί λογική… 96
Αἰωνιότης τῆς κολάσεως… 100
Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν… 111
Δευτέρα παρουσία… 114
Ἀντιμετώπισις ἑνός αἱρετικοῦ… 120